Ứng dụng hợp tác

(Vui lòng điền vào mẫu dưới đây,Với * Dự án là bắt buộc)

Thông tin Đại lý
  • Vui lòng nhập 6 đến 9 ký tự, chỉ cho phép kết hợp chữ cái và số
  • Độ dài mật khẩu phải từ 6 đến 12 ký tự, chỉ cho phép kết hợp chữ cái và số
Thông tin ngân hàng
  • Phải giống với tên tài khoản ngân hàng của bạn để thuận tiện trong việc rút tiền hoa hồng.

  • Vui lòng hoàn tất các chi tiết ngân hàng theo thứ tự chính xác, để đảm bảo chúng tôi có thể chuyển khoản được vào tài khoản của bạn.
  • Không chấp nhận rút tiền vào tài khoản ngân hàng của bên thứ 3

  • Để dễ dàng khôi phục mật khẩu trong tương lai, vui lòng cập nhật thông tin liên hệ hợp lệ và chính xác.
  • Thông tin liên lạc

  • Lưu ý: Địa chỉ email được cung cấp là cách duy nhất để khôi phục mật khẩu đăng nhập của bạn. Xin vui lòng điền chính xác !
  • Nhìn không rõ? Nhấp vào để đổi
Đồng ý với Thỏa thuận Đại lý / Tôi đồng ý Ngay khi gửi đơn đăng ký này, tôi đã vượt qua độ tuổi hợp pháp và tất cả các hoạt động của tôi trên trang web này không mâu thuẫn với luật pháp thuộc thẩm quyền của quốc gia tôi. Tôi cũng chấp nhận Tất cả các quy định và sự đồng ý về an toàn có liên quan và đồng ý trong đơn đăng ký này.
站长统计